Wij nodigen je van harte uit om met Plangroep Financiële Services in gesprek te gaan en samen jouw talenten en mogelijkheden te ontdekken!

Kennismaken en matchen

Sluiten jouw kennis en ervaring aan bij een van onze vacatures of wil je als zzp’er in aanmerking komen voor een opdracht? Schrijf je dan met je curriculum vitae en motivatie bij ons in door te reageren op een vacature. Een actueel overzicht van onze vacatures / opdrachten kun je vinden op onze vacaturepagina. Na een eerste screening van jouw cv en motivatie maken wij zo spoedig mogelijk een afspraak voor een kennismaking of krijg je een gepaste terugkoppeling per e-mail. Tijdens het kennismakingsgesprek komen jouw kwaliteiten, expertise, ambities, ervaring en persoonlijkheid uitgebreid aan bod. Je krijgt verder volop de gelegenheid om ons te leren kennen en vragen te stellen. Vervolgens beslissen we of en hoe we met elkaar verder gaan. Als wij allebei enthousiast zijn, bieden wij je een arbeidsovereenkomst of in sommige gevallen een projectovereenkomst aan. Indien het past, gaan wij het liefst direct over tot een vaste aanstelling, voor onbepaalde tijd.

Zorgvuldigheid

Plangroep Financiële Services streeft naar een zorgvuldige afhandeling van de sollicitatieprocedure. Veel van onze opdrachtgevers hebben bovendien te maken met aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van betrouwbaarheid en transparantie. Daarom nemen wij ook tijdens de sollicitatieprocedure een aantal belangrijke zaken door. Zo vragen we tijdens de sollicitatieprocedure of we contact mogen zoeken met twee zakelijke referenties. In sommige gevallen doen we meer diepgaand onderzoek in de vorm van zogenoemde pre-employment checks, maar dat vertellen wij je dan natuurlijk vooraf.

Samenwerken

Gaan we met elkaar verder? Dan zetten wij je in op projecten, waar je meestal per direct aan de slag gaat. Samen bespreken we op welke manier jij je verder wilt ontwikkelen en hoe wij daarbij kunnen helpen. Uiteraard volgen wij je ook bij de opdrachtgever, en word je persoonlijk begeleid met coaching on the job, opleidingen, trainingen en vaste evaluatiemomenten. Dit nemen wij serieus, jij bent namelijk onderdeel van onze ambitie!

Privacyverklaring voor sollicitanten en werkzoekenden

Wie zijn wij?

Verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij een sollicitatie (in de zin van de geldende privacywetgeving) is Plangroep Financiële Services B.V, gevestigd te (3584 AA) Utrecht, aan het adres Herculesplein 88, hiervoor en hierna kortweg ‘Plangroep financiële services’ genoemd.

Plangroep financiële services hecht er grote waarde aan, dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming is met bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Inschrijving in de database

Door te solliciteren via het contactformulier en akkoord te gaan met deze verklaring, schrijf jij je in bij Plangroep Financiële Services en geef je toestemming aan Plangroep financiële services de gevraagde en door jou zelf verstrekte persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in onze database.

Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel, waarvoor deze gegevens verstrekt zijn, namelijk om jou (direct en/of in de toekomst) te bemiddelen naar een baan of opdracht binnen Plangroep Financiële Services, via Plangroep Financiële Services bij een of meer van haar opdrachtgevers of via Plangroep financiële services rechtstreeks bij de opdrachtgever. Natuurlijk proberen wij je in eerste instantie te matchen aan de vacature waarop je hebt gereageerd.

Wij verstrekken jouw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder dit vooraf met jou af te stemmen, behalve als we wettelijk verplicht zijn gegevens te delen. Als wij je willen voorstellen bij een opdrachtgever met een passende vacature, dien jij daar steeds jouw toestemming voor te geven. Geef jij toestemming dan gebruiken we jouw gegevens om je te introduceren bij een (potentiële) opdrachtgever.

Welke persoonsgegevens bewaren je van jou?

Persoonsgegevens die wij in het kader van een sollicitatieprocedure kunnen verwerken zijn onder meer: naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, CV (welke opleidingsgegevens en werkervaring bevat) en jouw persoonlijke motivatie. Plangroep financiële services vult deze gegevens aan met informatie die wij van jou verkrijgen tijdens nadere contactmomenten. Dat zijn gegevens die van belang zijn voor de sollicitatie en/of de (toekomstige) bemiddeling, zoals salariswens, beschikbaarheid, reisbereidheid, gespreksverslagen, profielschets, referenties, gewenste functie(s) en registratie en/of certificeringsnummers van beroepskwalificaties. Vaak kijken we ook of je een Linkedin-profiel hebt, waar wat meer over jezelf staat.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Door te solliciteren c.q. je in te schrijven, ga je er expliciet mee akkoord dat Plangroep Financiële Services jouw (persoons)gegevens bewaart. Plangroep Financiële Services zal jouw persoonsgegevens echter niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Vanwege de beweging van de markt en de duur van de opdrachten bewaren we jouw gegevens maximaal drie jaar na de laatste keer dat je direct of indirect voor Plangroep Financiële Services hebt gewerkt, of dat je hebt aangegeven op zoek te zijn naar werk. Als Plangroep Financiële Services jouw gegevens langer wil bewaren, dan vragen wij opnieuw jouw toestemming. In dat geval zal Plangroep Financiële Services jou daarom vragen. Door je in te schrijven verklaar je jezelf akkoord met de verwerking van jouw (persoons)gegevens door Plangroep Financiële Services en de met haar in een groep verbonden vennootschappen in het kader van de bemiddelingsprocedure.

Wil je je eerder uitschrijven omdat je bijvoorbeeld al een leuke baan hebt gevonden? Dan kun je je altijd laten uitschrijven uit de database, of aangeven dat je tijdelijk niet beschikbaar bent. Stuur je bericht naar privacy@plangroepfs.nl.

Wel solliciteren, maar niet in de database

Door inschrijving in de database vergroot je de kans op een leuke baan bij of via Plangroep Financiële Services. Wil je wel reageren op een vacature, maar niet worden opgenomen in de database? Dan kun je solliciteren op de vacature door je motivatiebrief en cv per e-mail te sturen naar info@plangroepfs.nl. Je gegevens worden dan, tenzij je alsnog toestemming geeft of wij met jou tot een overeenkomst komen, één maand na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Beveiliging van je gegevens

Plangroep Financiële Services neemt passende beveiligingsmaatregelen, zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Aanpassing van de privacyverklaring

Plangroep Financiële Services is gerechtigd om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie staat steeds op onze website. Wij raden je aan om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Rechten & klachten

Jij hebt steeds het recht op inzage van jouw bij Plangroep Financiële Services verwerkte (persoons)gegeven, op correctie en actualisering daarvan en op verwijdering uit of afscherming in onze database. Je kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar onze functionaris gegevensbescherming/privacy officer via het e-mailadres: privacy@plangroepfs.nl.

Je hebt tevens het recht om via het bovengenoemd e-mailadres een klacht in te dienen bij Plangroep Financiële Services of de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Via bovengenoemd emailadres kun je uiteraard ook bij ons terecht over andere vragen over hoe wij jouw privacy waarborgen.

Wij helpen je graag aan een nieuwe baan of opdracht en wij beschermen je privacy doorlopend.

Versie: 1.0

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.